Ons Beleid

Ons Beleid

Uiteraard doen wij in alles wat wij doen onze stinkende best om zo goed en zorgvuldig mogelijk te werk te gaan en rekening te houden met onze klanten, onderaannemers en de omgeving waarin wij werken.

Cookiebeleid

Wat Zijn Cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij het bezoeken van een website naar de computer worden gestuurd en opgeslagen. Deze cookies kunnen door zowel effectgroep.nl als andere partijen waarmee wij samenwerken geplaatst worden (alleen met onze toestemming).

Waarom Cookies?

Cookies worden uitgelezen door je browser (o.a. Google Chrome, Internet Explorer, Safari, Firefox) bij het openen van een internetpagina. Cookies worden gebruikt om het surfen op creativecabin.cc zo gemakkelijk mogelijk te maken. effectgroep.nl gebruikt cookies ook om je te herkennen bij een volgend bezoek. Zo zorgen cookies ervoor dat je niet alsmaar dezelfde informatie te zien krijgt of opnieuw gegevens hoeft in te vullen. Ook kunnen wij aan de hand van cookies persoonlijke advertenties laten zien, aangepast op jouw surfgedrag.

Welke Cookies?

Cookies worden uitgelezen door je browser (o.a. Google Chrome, Internet Explorer, Safari, Firefox) bij het openen van een internetpagina. Cookies worden gebruikt om het surfen op creativecabin.cc zo gemakkelijk mogelijk te maken. effectgroep.nl gebruikt cookies ook om je te herkennen bij een volgend bezoek. Zo zorgen cookies ervoor dat je niet alsmaar dezelfde informatie te zien krijgt of opnieuw gegevens hoeft in te vullen. Ook kunnen wij aan de hand van cookies persoonlijke advertenties laten zien, aangepast op jouw surfgedrag.
Functionele Cookies
Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat het surfen op creativecabin.cc zo gemakkelijk mogelijk is.Zo zorgen deze cookies ervoor dat je niet alsmaar dezelfde informatie te zien krijgt of gegevens opnieuw hoeft in te vullen. Deze cookies zorgen ervoor dat effectgroep.nl naar behoren functioneert. Dit zijn Google Tag Manager en SalesFeed.

Analytische Cookies
Meten is weten. Analytische cookies worden gebruikt om te meten hoe onze website presteert. Hiervoor gebruiken we Google Analytics. Zo kunnen we bijvoorbeeld zien hoeveel bezoekers we krijgen en hoe lang ze op onze website blijven. Gegevens die met deze cookies worden verzameld worden gecombineerd ten behoeve van statistische analyse en om onze website beter te maken. We hebben, om jouw privacy hierin te waarborgen, er voor gezorgd dat je IP-adres is geanonimiseerd en er geen gegevens worden gedeeld met Google of met andere Google-diensten. Daarnaast hebben we met deze partijen een verwerkingsovereenkomst afgesloten, om verspreiding van gegevens tegen te gaan.

Marketing Cookies
Marketing cookies zijn bij ons advertentie-, tracking- en Social Media cookies. Deze verzamelen gegevens over de activiteiten van individuele gebruikers op effectgroep.nl. Hiermee worden zowel door ons, als door derde partijen zoals adverteerders, Social Media netwerken en tracking tools, gegevens verzamelt. Zo kunnen we onder andere op jou afgestemde advertenties tonen. Door het accepteren van deze cookies kan ook je IP-adres verkregen worden. Hiermee kan je als gebruiker gevolgd worden op sites binnen en buiten creativecabin.cc. Wij maken gebruiken van de volgende marketing cookies: Facebook, YouTube, Adwords, DoubleClick en Vimeo.

Als je voorkeur toch uitgaat naar het blokkeren of verwijderen van cookies dan kun je dit aanpassen in de instellingen van je browser. Instructies voor het aanpassen van de instellingen voor cookies vind je in je browser onder ‘Help’. Bij de meeste browsers bevindt deze zich in de toolbar van de browser. De cookies die adverteerders en website eigenaren inzicht geven in jouw interesses kun je aan- of uitzetten op www.youronlinechoices.eu/nl. Je kunt daar aangeven welke bedrijven wel en welke bedrijven niet jouw surfgegevens mogen vastleggen.

Uitschakelen Cookies

Onder de Algemene Voorwaarden heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door effectgroep, en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in ons bestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar ons. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken op jouw verzoek.Indien je nog vragen hebt over de Cookiebeleid van creativecabin.cc, dan kun je contact met ons opnemen. Onze medewerkers helpen je verder als je informatie nodig hebt over je gegevens of als je deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Cookiebeleid nodig mocht zijn, dan vind je op deze pagina altijd de meest recente informatie.

GEGEVENS BEKIJKEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Onder de Algemene Voorwaarden heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door effectgroep, en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dit betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in ons bestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar ons. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken op jouw verzoek.Indien je nog vragen hebt over de Cookiebeleid van zero-lab.com, dan kun je contact met ons opnemen. Onze medewerkers helpen je verder als je informatie nodig hebt over je gegevens of als je deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Cookiebeleid nodig mocht zijn, dan vind je op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Retourbeleid

RETOURNEREN VAN SCHADEPRODUCTEN

Geschatte beschadigingen moeten uiterlijk 3 werkdagen na ontvangst van de goederen strikt per e-mail worden gemeld en alvorens verder te gaan met assemblage en / of installatie naar het volgende adres: info@zero-lab.com

We raden aan om de verpakking waarin de goederen worden ontvangen te bewaren, want als de goederen tijdens het transport zijn beschadigd, zullen we fotografische documentatie van het beschadigde product en de verpakking ervan moeten ontvangen.

BELANGRIJKE INFORMATIE EN VERZEKERING

Wanneer u de levering ontvangt, moet u in de vervoersdocumenten "goederen die met reserve zijn aanvaard" in de aanwezigheid van de bestuurder schrijven. Als door de vervoerder veroorzaakte schade niet direct zichtbaar is, kunt u daarmee een klacht indienen bij de transportfirma.

Alle bestellingen zijn verzekerd tegen diefstal en accidentele schade veroorzaakt door transport van Zero-Lab naar uw afleveradres. Zodra het pakket is afgeleverd en u hebt getekend voor acceptatie op het afleveradres, eindigt de verzekeringsdekking. Om ervoor te zorgen dat uw aankopen intact en in perfecte staat aankomen, eisen wij een handtekening voor acceptatie bij levering.

Beschadigde goederen die niet met reserve zijn geaccepteerd, worden niet terugbetaald.

HERROEPINGSRECHT

Als u, om welke reden dan ook, niet helemaal tevreden bent met een of meer producten, kunt u deze op uw kosten aan ons retourneren. De producten moeten worden geleverd aan ons magazijn in Italië binnen 14 dagen vanaf de datum waarop ze aan u zijn geleverd; ze moeten in de originele verpakking en omstandigheden zijn. Als aan de bovenstaande voorwaarden is voldaan, ontvangt u het aankoopbedrag exclusief verzendkosten.

Ons magazijnadres is als volgt:
Zero-lab
Brouwersgracht 200B
1013 HD Amsterdam
TERUGBETALINGen
Uw terugbetaling wordt aan u gecrediteerd door de betaalmethode die u hebt gebruikt.
Als uw bestelling naar een bestemming binnen de EU is verzonden, worden de belastingen volledig terugbetaald. Buiten de EU worden douanerechten en belastingen niet terugbetaald door Zero-Lab. U kunt echter proberen ze te herstellen door rechtstreeks contact op te nemen met uw lokale douanekantoor.

Zodra de integriteit van de goederen is vastgesteld, gaat Zero-Lab over tot terugbetaling binnen 48 uur na bevestiging van de aankomst in het magazijn van het geretourneerde pakket. De terugbetaling wordt binnen enkele dagen weergegeven op uw bankrekening of PayPal-rekening, afhankelijk van de bankinstelling.

Ons privacybeleid (AVG)

Wat Zijn Cookies?

Zero-lab B.V. (hierna: “Zero-lab”) hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van de bezoekers van deze website. Daarom spannen wij ons in om bij het gebruik van onze diensten jouw privacy zo goed mogelijk te waarborgen. In deze privacybeleid leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan dit privacybeleid zorgvuldig te lezen. Wij zullen jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij met onze toestemming.

Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van effectgroep. Je dient ervan bewust te zijn dat effectgroep niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere websites of social media die via een link op onze websites bereikbaar zijn. Je bent zelf verantwoordelijk voor het klikken op deze buttons en het kenbaar maken van je gegevens. De Privacybeleid kan van tijd tot tijd door ons aangepast worden. Op deze Privacy Statement is Nederlands recht van toepassing.

Algemene voorwaarden

Voorwaarden & condities

Artikel 1: Overeenkomst, offerte en bevestiging

1.1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer (hierna: Zero-Lab) gesloten overeenkomsten.

1.2 Offerte.

Offertes zijn 30 dagen geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden.

1.3 Schriftelijke bevestiging.
Opdrachten dienen door de opdrachtgever bevestigd te worden via e-mail of post. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Zero-Lab een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden Zero-Lab eerst nadat deze schriftelijk door Zero-Lab zijn bevestigd.

1.4 Meerdere ontwerpers/ontwerpbureaus.

Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan Zero-Lab wenst te verstrekken, dient hij Zero-Lab, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte te stellen.

1.5 Eenzelfde opdracht eerder aan ander verstrekt.
Indien een opdrachtgever een zelfde opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, dient hij Zero-Lab, onder vermelding van de naam van de ander, hiervan op de hoogte te stellen.

Artikel 2: De uitvoering van de overeenkomst

2.1 Uitvoeren opdracht.
Zero-Lab zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Zero-Lab de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

2.2 Verstrekken van gegevens.
De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Zero-Lab mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.

2.3 Aanvraag offertes toeleveranciers.
Indien Zero-Lab op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan Zero-Lab namens de opdrachtgever offertes aanvragen.

2.4 Openbaarmaking en verveelvoudiging.

Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Indien Zero-Lab, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient de opdrachtgever op verzoek van Zero-Lab zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk te bevestigen.

2.5 Termijn van levering.

Een door Zero-Lab opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. Zero-Lab is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem/haar bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft.

2.6 Tests, vergunningen en wettelijke bepalingen.

Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen niet tot de opdracht van Zero-Lab.

2.7 Klachten.

Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan Zero-Lab te worden meegedeeld.

Artikel 3: Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

3.1 Auteursrecht en industriële eigendom.

Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht toe aan Zero-Lab. Voorzover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend Zero-Lab daartoe bevoegd.

3.2 Onderzoek naar het bestaan van rechten.

Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

3.3 Naamsvermelding.

Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Zero-Lab te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.

3.4 Eigendom bij Zero-Lab.
Tenzij anders is overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Zero-Lab tot stand gebrachte werktekeningen, foto’s, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van Zero-Lab, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

Artikel 4: Gebruik en licentie

4.1 Het gebruik.

Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Zero-Lab, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan de opdrachtnemer bekend te zijn gemaakt.

4.2 Ruimer gebruik.
De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer niet gerechtigd het ontwerp ruimer te gebruiken dan is overeengekomen.

4.3 Wijzigingen.

Tenzij anders is overeengekomen, is het de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Zero-Lab veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen, aan te brengen of te laten aanbrengen.

4.4 Eigen promotie.

Zero-Lab heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

Artikel 5: Honorarium

5.1 Honorarium en bijkomende kosten.

Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die Zero-Lab voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.

5.2 Honorarium voor meerwerk.

Indien Zero-Lab door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door Zero-Lab gehanteerde honorariumtarieven. heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. Zero-Lab is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem/haar bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft.

5.3 Accountantsonderzoek.
Indien de honorering op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de opdrachtgever, heeft Zero-Lab na een opgave van de opdrachtgever het recht de administratie van de opdrachtgever door een registeraccountant te laten controleren. Indien uit zo’n controle blijkt dat de opgave van de opdrachtgever niet overeenkomt met de werkelijke gang van zaken, zullen de kosten van deze controle voor rekening van de opdrachtgever komen.

Artikel 6: Betaling

6.1 Betalingsverplichting.

Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door Zero-Lab nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door Zero-Lab gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever.

6.2 Periodieke betalingen.
Zero-Lab heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

6.3 Geen korting of compensatie.

De opdrachtgever verricht de aan Zero-Lab verschuldigde betalingen zonder korting of compensatie, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan Zero-Lab heeft verstrekt.

6.4 Vervallen licentie.

Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderzins in gebreke is, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is.

Artikel 7: Opzegging en ontbinding overeenkomst

7.1 Opzegging overeenkomst door opdrachtgever.

Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.

7.2 Ontbinding overeenkomst door Zero-Lab.
Indien de overeenkomst door Zero-Lab wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekort koming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van Zero-Lab redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

7.3 Schadevergoeding.
De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door Zero-Lab op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede 30 % van het resterende deel van het honorarium welke de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

7.4 Faillissement.

Zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surcéance van de andere partij.

7.5 Gebruik resultaat na voortijdige beëindiging.

Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.

7.6 Duur overeenkomsten.
Wanneer de werkzaamheden van Zero-Lab bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij via e-mail of post anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste 2 maanden.

Artikel 8: Garanties en vrijwaringen

8.1 Auteursrechthebbende.

Zero-Lab garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, hij/zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

8.2 Vrijwaring voor aanspraken m.b.t. gebruik ontwerp.

Zero-Lab vrijwaart de opdrachtnemer of door Zero-Lab bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

8.3 Verstrekte materialen en gegevens.
De opdrachtgever vrijwaart Zero-Lab voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1 Aansprakelijkheid.

Zero-Lab kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:
a. fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.
b. misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
c. fouten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.
d. gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaves van toeleveranciers.
e. CREATIVE CABIN aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade welke is veroorzaakt door van derden betrokken apparatuur, programmatuur en diensten, en door toerekenbare tekortkomingen of onrechtmatige daden van toeleveranciers van Zero-Lab.
f. fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 2.5 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.
g. fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.

9.2 Beperking aansprakelijkheid.

Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Zero-Lab of de bedrijfsleiding van Zero-Lab, is de aansprakelijkheid van Zero-Lab voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad, beperkt tot een bedrag dat niet hoger is dan het aan de opdracht verbonden honoranium.

9.3 Verval aansprakelijkheid.
Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

9.4 Kopieën materialen.
De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan Zero-Lab niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

9.5 Bewaarplicht.

Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Zero-Lab jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

Artikel 10: Overige bepalingen

10.1 Overdracht aan derden.

Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met Zero-Lab gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

10.2 Vertrouwelijkheid.

Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

10.3 Nederlands recht.

Op de overeenkomst tussen Zero-Lab en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen Zero-Lab en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar Zero-Lab is gevestigd.ervice te testen of te kopen.


Producten

Onze producten zijn zorgvuldig geselecteerd op smaak, functionaliteit met een tijdloos karakter.

Baden

Alles over het stylen van uw badkamer

Spiegels

Alles over het stylen van uw badkamer

Kasten

Alles over het stylen van uw badkamer

Wastafels

Alles over het stylen van uw badkamer

Wastafels

Alles over het stylen van uw badkamer

Wastafels

Alles over het stylen van uw badkamer

Producten

Onze producten zijn zorgvuldig geselecteerd op smaak, functionaliteit met een tijdloos karakter.

Baden

Alles over het stylen van uw badkamer

Spiegels

Alles over het stylen van uw badkamer

Kasten

Alles over het stylen van uw badkamer

Wastafels

Alles over het stylen van uw badkamer

Wastafels

Alles over het stylen van uw badkamer

Wastafels

Alles over het stylen van uw badkamer